Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Punkt widzenia

Uzbierało się już reguł i wyjątków

Słów rzuconych między bajki a wspomnienia

Są i książki z bohaterem złym i dobrym

Wzloty bose

Kilka ścian zburzonych grochem

Uzbierało się już trochę

I wystarczy na pytania

I na jutro na zwątpienia

Uzbierało się na własny punkt widzenia

Uskładało się z wieczornych smutnych rozmów

Z przeświadczenia

Uskładało się na mały ale własny

Punkt widzenia

Uskładało się na mały ale własny

Znikający punkt widzenia


Wiersz Punkt widzenia - Andrzej Poniedzielski