Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Mieć szczęście znaczy znajdować

Mieć szczęście znaczy znajdować
Dziury tam gdzie
nie ma kieszeni mieć
szczęście to wydawać

się wesołym a nie
wydawać pieniędzy mieć szczęście to
Oddychać
rosnąć śnić

umierać kochać a nie
Bać się jeść spać zabijać
i posiadać ty mam szczęś
-cie my ma szczęście wielkie więk-

sze
naj
-W-
iększe

tłum. Stanisław Barańczak


Wiersz Mieć szczęście znaczy znajdować - Edward Estlin Cummings