Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Siedzi na krześle wersja druga

Siedzi na krześle

Skrępowana

Od stóp do głów

Moim uczuciem

Mówi coś że biegła

Trzymając w ręku

Białą chustkę chmurek

Mówi tak dużo

Rozrzucając po pokoju

Garście przygód jak garście liści

Lecz ja widzę tylko

Złotą górę włosów

Która milczy


Wiersz Siedzi na krześle wersja druga - Jerzy Harasymowicz