Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz XI

Gdybym dziś umrzeć miał, jakże nędznemi

Wydałyby mi się wszystkie boleści

Mej własnej duszy i wszystkie wszechziemi –

W obliczu śmierci cóż ma jaką wagę?

I tylko chciałbym, gdy się czas obwieści,

W twarz śmierci prosto spojrzeć mieć odwagę.


Wiersz XI - Kazimierz Przerwa-Tetmajer