Wiersz Pierwszy raz

Dzisiaj jest święto.

Oni są teraz najważniejsi.

Są niewprawieni.

Powoli odkrywają tajemnice.

Biorą się w ramiona.

Ziemia ugina się i wiruje.

Prostuje im przyszłe drogi.

Wiersz Pierwszy raz