Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Odszukany w cieniu

Święty Kopciuszku odszukany w cieniu

Święta Dziewczynko z zapałkami

Święta Sierotko Marysiu

Święty Andersenie

Święta Mario Konopnicka

Dzieciństwo przeminęło

Stół rodzinny się spalił

Czas jak zadyszana pszczoła

Anioł Stróż już na rencie

Bo i świat się zawalił


Wiersz Odszukany w cieniu - Ksiądz Jan Twardowski