Polska poezja

Wiersze po polsku

Czy byłeś tu?

– Czy byłeś tu, kiedy ukrzyżowali mojego Pana? Oh! Niekiedy drżę na tę myśl. Czy byłeś tu kiedy przygwoździli go […]

Niedługo

Refren: Oh! Niedługo, tak, niedługo zrzucę ten wielki mój ciężar. – Jesteśmy tylko pielgrzymami tu na tej ziemi. Ale niedługo […]

Chcę być gotów

Refren: Chcę być gotów By móc jak święty Jan spacerować Po niebiańskim Jeruzalem. – Jan powiedział, że miasto jest kwadratowe […]

Piotrze, bij we dzwony!

– Piotrze, bij we dzwony! Dostałem dzisiaj wieści z Nieba. To są dobre wieści i dziękuję za nie Bogu. – […]

Wizja kości zmarłych

„Kości zmarłych, zeschłe kości! rzecze Ezechiel, słucham słowa Pana”. Ezechiel połączył te kości. Połączył palec ze stopą, stopę z kostką, […]

Upadek Babilonu

Refren: Babilon się wali, żeby już się nie podnieść. – Miasto nieczyste, Babilon się wali. – O, grzeszniku, Babilon się […]