Polska poezja

Wiersze po polsku

TRZY ZWIERCIADŁA

Zwierciadło snu Bohater – czuwający jak fala – śpi, nasza ziemia-dziewczyna – była bez głowy i bez poduszki – śpi. […]