Polska poezja

Wiersze po polsku


Polska poesja

Pewnie, że poezja jest naturalną potrzebą ludzkiego serca. We wszystkich czasach różne narody miały poetów, którzy poprzez swoje wiersze wyrażali to, co jest tajemne, ogólnonarodowe. Epickie wydarzenia, refleksje religijne, nastrój liryczny – wiersz wszystko w sobie mieści. Czasem nawet jeden utwór zawiera wielką moc i krótkie strofy żyją przez stulecia, a nawet tysiąclecia.

Ale co to znaczy być poetą? Oznacza to, że mimo gwaru codziennego życia człowiek odczuwa ciągłe napięcie, nienasycone pragnienie wypowiedzi.

Obrazy i rymy roją się w głowie prawie jak pszczoły. Wiersze nie dają spokoju swojemu autorowi dość często wymagając, jak może się wydawać, nieosiągalnej doskonałości. Ale to, co rodzi się w takim cierpieniu, może pozostać na wieki.

W okopach na linii frontu, w celach więziennych, w pałacach i odległych górskich wioskach – wszędzie pojawiało się i brzmiało poetyckie słowo, które prędzej czy później zdobywało wdzięcznych słuchaczy i czytelników.

Zdarza się, że wiersze dotykają aktualnych tematów bliskich współczesnemu poecie. Jednak jeżeli chodzi o prawdziwej klasyce, wtedy wiele lat później po drugiej stronie ziemi ludzie będą postrzegali te słowa tak samo, jak ci, którzy żyli w czasach autora. Poezja może być bronią i ozdobą, trucizną i lekarstwem. Dlatego tak wielka jest odpowiedzialność każdego utalentowanego poety, a sumienie jest jego własnym sądem.

Obecność rymu i rozmiaru sama w sobie nie zamienia tekstu w utwór poetycki. Klasyką poezji stają się tylko te wiersze, w których wartość semantyczna i artystyczna świadczą o osiągnięciu nowej jakości. Mówiąc językiem technicznym, autor, korzystając z możliwości językowych wycisnął ze słów maksymalną efektywność – najwyższy stopień sprawności.

Tłumaczenie poetyckie w tym kontekście odgrywa bardzo ważną rolę. Twórca tłumaczeń poetyckich ma za zadanie przekazać sens wiersza, jego jakość i, w miarę możliwości, «dane techniczne» korzystając z możliwości innego języka. Niejednokrotnie poecie-tłumaczowi udawało się stworzyć nowe arcydzieło porównywalne z źródłem pierwotnym bądź nawet lepsze.

Skarby świata poezji klasycznej przedstawione na naszej stronie internetowej przeszły próbę czasu i przestrzeni. Poeci nieprzypadkowo piszą o ciągłości i apelu, o konwersacjach poety z poetą. Tutaj możesz być świadkiem tych wyimaginowanych rozmów.

Zapoznanie się z poezją klasyczną przydatne każdemu człowiekowi. Poza tym powrót w dorosłym wieku do przeczytanych dawno temu utworów przyniesie wiele korzyści.