Polska poezja

Wiersze po polsku

Canto XLV

Gdzie lichwa, nie ma nikt domu z kamienia słusznego, każdy blok cięty gładko, stawiony ściśle, aby zamysł równał się marzeniu? […]