Polska poezja

Wiersze po polsku

Kres

Oto już czas starości, Już pora zwinąć żagle – Sam bóg rubieży, Co na morze wyprawia z brzegu, Podszedł do […]

Dni

Córy Chronosa, dni hipokrytyczne, Ciche i nieme, niczym bosy derwisz, Sunące naprzód nieskończonym rzędem, Niosą diademy i fagoty w dłoni. […]

Doświadczenie

Królowie życia, królowie życia – Widziałem, jak przemijali W stylowych swoich ubiorach, Podobni i niepodobni, Dostojni i surowi, Zadziwiający i […]

Żegnaj

Żegnaj mi, świecie! Już odchodzę, Nie masz przyjaźni między nami, Dosyć tułałem się po drodze; Jak rzeczną barką, tak falami […]

Granice

Kto wie to albo tamto? Tam w ścienie szczura słuchaj: Gryzł zawsze, od kiedy świat istnieje; Co wiesz o jego […]