Polska poezja

Wiersze po polsku

Psalmy Przyszłości: Psalm Miłości

Przeciw piekłu podnieść kord! Bić szatanów czarny ród! Rozciąć szablą krwawy knut Barbarzyńskich w świecie hord! Lecz nie nęcić polski […]

Im dalej idę

Im dalej idę po drodze żywota, Tym twój ideał się bardziej nade mną Rozszerza – rośnie – gdyby tęcza złota, […]

Psalmy Przyszłości: Psalm Dobrej Woli

Wszystko nam dałeś, co dać mogłeś, Panie, Z skarbu wiecznego miłościwej łaski! Tysiącoletnie dałeś panowanie, Ubrane w śnieżne, przechrześciańskie blaski […]

Psalmy Przyszłości: Psalm Żalu

Psalm następny z następnego powodu: Przeciw trzem poprzedzającym, a szczególniej trzeciemu, zaraz po ich ukazaniu się, zatem na niemały czas […]