Polska poezja

Wiersze po polsku

Kto

Proszę odpowiedz, co dla ciebie miłość znaczy. Wiem ciężko ją wyrazić słowami, lecz może zdołasz mi ją bez lęku okazać. […]