Polska poezja

Wiersze po polsku

Moje strony

Pola, gdzie żniwa w plony obfite Stajami świecą, jak dojrzy okiem, I łąki, wonnym kwieciem pokryte, Wody, szumiące jasnym potokiem, […]

Na Kolumnę Wandomską w Paryżu

Więc nad Sekwaną przechadzam się smętny, Na wpół umarły między żyjącymi, I wokół siebie rzucam wzrok niechętny, Jak duch bez […]

Ostatnie słowo

Strudzony żeglarz do brzegu dopływa Na kruchej łódce przez burzliwe morze. Gdzieżeś, o piękna wyobraźnio tkliwa, Królu mój niegdyś czy […]

Kalina

Rosła kalina z liściem szerokiem, Nad modrym w gaju rosła potokiem, Drobny deszcz piła, rosę zbierała, W majowym słońcu liście […]

Złoty kubek

W szczerym polu na ustroni Złote jabłka na jabłoni, Złote liście pod jabłkami, Złota kora pod liściami. Aniołowie przylecieli W […]

Jaskółka [I

Kiedy słońce zachodzi na świata suficie, A gromada komarów ponad łąką dzwoni, Wtenczas rzucam lepione moich gniazd ukrycie I biegnę […]