Polska poezja

Wiersze po polsku

Prehistoria (fragment)

dla Jaime Sabinesa 1. Na ścianach jaskini maluję jelenia, aby posiąść na własność jego ciało, aby stać się nim, aby […]