Polska poezja

Wiersze po polsku

Przedśpiew

Jan Kollár (1793 – 1852) Z „Córy Sławy” Oto owa ziemica przed łzawym mym szerzy się okiem, Była niegdyś kolebką, […]

Ogłoszenie

Zamienię mieszkanie… Zamieniłabym na dwa mniejsze. Zamienię kłamstwo, które było podobne do szczęścia, Na prawdę samotności, Na przecinanie starych fotografii. […]

Ja

Myślenie to konieczność. To mus, to konieczność! Myślę… O, ale nie uciekniesz, nie uciekniesz, chwycę ci wszędzie. Gdybym miał mózg […]

Stara romanca

Była sobie młoda pani Za górami, za lasami, Chciała ogrzać zziębłe dłonie, Lecz żar opadł popiołami. Był też sobie chłopiec […]

* * *

Pavol Országh Hviezdoslav (1849­-1921) Prometeusz słowacki – czy w ogóle taki Być może? Ba, ja znam go. Na naszym Kaukazie […]

Pribina

W potomkach ugiętych niewolą szukałem, mistycznej spuścizny, Pradawnych wojsk dzielności. Szukałem jej, szukałem… O Boże! Więc zginęła, jeszcze nim opuściłeś, […]

Świętopełk

On martwy – już wielkich tryumfów odebrzmiały surmy – O jakże dawno, dym ofiar wygasłych pełgał, Na zawsze zamilkły modlitwy […]

Nie pytajcie mnie

Nie pytajcie wy mnie, Dlaczego żem smętny, Pytajcie potoka, Czemu taki mętny… Nie pytajcie wy mnie, Skąd mi tyle bólu, […]

Sławianin

Jan Kollár „Co Bóg spoił, człowiek nie rozłączy”. Co językiem, onym świętym węzłem Sama matka przyroda związała, To, człowieku, złośliwą, […]

Jahwe

O, groźny Jahwe! Tyś bez miłosierdzia, Bo pomstą ścigasz całe pokolenia, Ty, coś wygubił na pustyni plemię Przesiąkłe smrodem obcych […]

Maryna

Andrej Sládkovič fragmenty 1.Œpiewam za pięknem jasne tęsknoty, Za pięknem, co mnie porywa. W pieœni jest cały mój œwiat, œwiat […]

Dzieci Prometeusza

Pavol Országh Hviezdoslav (1849-1921) Z okiem żarliwym, pragnšc celu dopišć: rozbić œwiat, w którym nasz dzień nie zaœwieci – stojš, […]

* * *

Samo Vozár Za wiejskimi gumnami na słomę przyfrunęły dwa kruki drapieżce, przyfrunęły, pilnie okiem strzygš, czy nie leci z dworu […]

Sonety (z pierwszego cyklu)

Samo Vozár Wy mi mówicie, że te œpiewy moje niosš nieznanych uczuć niepokoje, że tchnš wzburzeniem krwi nieposkromionej, co łamie […]

Strona 1 z 212