Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Ogłoszenie

Zamienię mieszkanie…

Zamieniłabym na dwa mniejsze.

Zamienię kłamstwo, które było podobne do szczęścia,

Na prawdę samotności,

Na przecinanie starych fotografii.

Odstąpię przydział komfortowego słońca

I trzy izby życia.

W pierwszej dzwonią kieliszki i chichoce weselny welon,

W drugiej szukam dzieci, a znajduję zmarszczki,

W trzeciej milczą rozbite talerze.

Zamienię duże mieszkanie

Na dwa mniejsze.

Tym, którzy tu wniosą miłość,

Odstąpię nadzieję,

Lecz informuję, że nie można z niej czerpać zbyt gwałtownie,

Bo nawet tak duże mieszkanie stanie się za ciasne.

Odstąpię również i sny,

Których nie mogę, nie zdążę zapakować,

A pewnie tu jeszcze wiszą, chyba je znajdziecie.

Odstąpię kuchnię, łazienkę, centralne

I gaz,

Przed którym muszę uciec.


Wiersz Ogłoszenie - Poezja słowacka
«