Polska poezja

Wiersze po polsku

MORZE-TWÓRCZOŒĆ-MEDYCYNA

MORZE – TWÓRCZOŒĆ – MEDYCYNA Pierwsza refleksja, która przyszła mi do głowy w momencie pomysłu napisania tekstu, o wspólnych zwišzkach […]

Poety życie codzienne

POETY ŻYCIE CODZIENNE Kogo obchodzš moje wiersze, Które Piszę sam nie wiem dlaczego Œwiat, który zamalowuję barwami Znaków, obrazów, dŸwięków, […]

Plik nostalgicznie peregrynujšcy

TELEFON DO MATKI BOSKIEJ słuchajšc ballad W. Wysockiego Joli F. Srebrne łzy Spływajš z sosnowych drzew To złudzenie czy fakt? […]

Komitet Ministrów Rady Europy w dniu 24 09 1982 roku przyjął „Kodeks Etyki Sportowej”, w którym określił cele tej działalności, definicję pojęcia Fair play, zasady zobowiązując rządy, organizacje i federacje sportowe do jego przestrzegania. Czytamy w nim, cytuję: ” Społeczeństwa oraz jednostka będą korzystać w pełni z potencjalnych korzyści płynących z uprawiania sportu jedynie wtedy, gdy zasady „fair play” przestaną być traktowane jako pojęcie marginalne a staną się podstawowym przedmiotem troski. Wszyscy powinni traktować to jako rzecz absolutnie nadrzędną”

Zasada fair play opisana jest również w „Małej Encyklopedii Sportu” (W-wa 1980) oraz w materiałach z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. […]

Sportu wyczynowego

Rozprawa ta nie ma charakteru pracy naukowej. Jest krótką refleksją na temat dokumentów i opracowań różnych autorów oraz spostrzeżeń własnych. […]

PISAĆ WIERSZE

PISAĆ WIERSZE, TO PRÓBOWAĆ ROZPOZNAWAĆ ŚWIAT W PERSPEKTYWIE SŁOŃCA KODOWAĆ, KAŻDE NARODZENIE ŚWITU, TO ROZSZERZAĆ KOSMOS, PO KRAŃCE ŚWIETLNYCH LAT […]

CHOPIN – POECI i KOBIETY

CHOPIN – POECI I KOBIETY Dziękuję Januszowi Debskiemu za zaproszenie mnie już po raz drugi na „Wieczór Poetyckich Wzruszeń poświęcony […]

11 listopada A. D. 1918

11-LISTOPADA A. D. 1918 W listopadowy dzień, w Skorpiona znak W Czas opadania liœci Zmartwychwstał kraj, z więziennych wyrwał krat […]

Poeci

POECI ks. Markowi Adamczykowi. Poeci umierajš w samotnoœci… Nawet Otoczeni mgiełkš wiernych Przyjaciół ( częœciej przyjaciółek) Tłumem wielbicieli handlujšcymi Ich […]

Strona 1 z 3123