Polska poezja

Wiersze po polsku

Do Izoldy

Izoldo moja, nie słuchaj tych głosów, Nie pij napoju z fiołków i lubystka, Bo miłość możesz wypić z każdej rosy, […]

***

Zbudziłem się w nocy i nie wiedziałem gdzie jestem przez wysoki pokój hotelowy ciągnęły z krzykiem dzikie gęsi na północ […]

Przyjaciele

Kim ty jesteś? Kim jesteś? Jesteś kosiarz radosny o wschodzie słońca. Zamach twej kosy od zachodniej strony zielonego pola aż […]

Mapa pogody

[fragmenty] …Pominąć strefy ulewy i grzmotu i szukać tylko cienia i pogody… Adam Mickiewicz 1 Mari mossi to znaczy morza […]

Mapa pogody (zakończenie)

9 Pogoda lasu niechaj będzie z tobą Promień przedarty przez dwa liście dębu, ptaszek Zygfryda, co opowiadał o śpiącej dziewczynie, […]