Polska poezja

Wiersze po polsku

Myślę o tobie

Gwiazdy otwarły gorejące oczy Świete patronki strudzonej czeladzi. Noc po mnie cienie coraz grubsze toczy, Czemuż sen pierzcha, coś jakby […]