Polska poezja

Wiersze po polskuMyślę o tobie

Gwiazdy otwarły gorejące oczy
Świete patronki strudzonej czeladzi.
Noc po mnie cienie coraz grubsze toczy,
Czemuż sen pierzcha, coś jakby mu wadzi…
Myślę o tobie!

Nie dość noc jeszcze bezsennością długa
Żenie z zegaru gęgających gąsek
Tak słodko! Żadnej rozmowy… Szaruga…
Nic nie przeszkadza, żaden obowiązek…
Myślę o tobie!

Jak się na wodach kołyszą lotosy
Na świadomości twarz się twa kołysa,
Rzucam na pościel rozplecione włosy
I ręce na krzyż – w grobie nocy, cicha
Myślę o tobie!


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Wiersz Myślę o tobie - Grossek-Korycka Maria