Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Gniazdko (Jak matka tobie..)

Jak matka tobie ściele łóżeczko,
Byś mógł wygodnie usnąć chłopczyno:
Tak ptaszek dziatwie swojej gniazdeczko,
Pomiędzy gęstą wije krzewiną.
Dziateczki moje! niech was Bóg strzeże,
Wykręcać gniazdo biednej ptaszynie!
Bo kto ptaszkowi gniazdko zabierze,
Tego z pewnością kara nie minie!
I jak ty ptaszka – niedobre dziecię,
Bóg na tułactwo skaże cię w świecie!


Wiersz Gniazdko (Jak matka tobie..) - Władysław Bełza