Polska poezja

Wiersze po polsku

Sonet VI / Do pana Mikołaja Tomickiego

Tomicki, jeśli nie ganią owego, Który ku chwale świeci lampą onej W sobie chwalebnej, świętej, niezmierzonej Światłości, światła skąd jasność […]

Sonet III / Do Naświętszej Panny

Panno bezrówna, stanu człowieczego Wtóra ozdobo, nie psowała w której Pokora serca ni godność pokory, Przedziwna Matko Stworzyciela swego! Ty, […]

Do Kasi

Im pilniej na twe oblicze nadobne Patrzę i na oczy twe gwiazdom podobne, Tem mię srodzej palą płomienie miłości! Dla […]

Do Zosie

Będę się dziwował twojej piękności: Nie szkodzi wienej dalekoć miłości; Bo, gdzie ciałem nie mogę być, tam myślą będę, A […]

Prośba do Boga

Na nędzną ziemię racz mieć wzgląd, Panie, Którego ten świat trzyma staranie. Sprawę rąk Twoich, część niewzgardzoną Wichrzy Fortuna burzą […]

Strona 1 z 212