Polska poezja

Wiersze po polsku

Uwaga wieczorna

Dobranoc o Jezu! o miłości moja! Niech w Twych ręku usnę Ja lepianka Twoja, Niechaj mi się śni zawsze o […]

Hymn do Najświętszej Panny Loretańskiej

Ciebie, Boga Rodzico, chwalemy; Ciebie, niepokalanie poczętą w loretańskim domku poczętą, wyznawamy; Ciebie, wiecznego Ojca Córkę, wszystka ziemia w Lorecie […]

Panom uwaga

Wy panowie, Wy grandowie, Czy krzesłowi, Czy drążkowi Patrzajcie, Zważajcie Poważnie, Uważnie. Bóg Pan panów i hetmanowy, Jeden Rządzca wszytkich […]

Westchnienie do Pana Jezusa

Przez cierniową koronę Twoje Jezu Zbawicielu Panie odpuść grzechy myśli moich. Przez zawarte oczy Twoje na Krzyżu Odpuść grzechy widzenia […]

Uwaga skruszonego serca

Boże niezmierny w przedwiecznej dobroci, Gdy się me życie i bieg wieku kroci, Choć późno, wołam: Boże, bądź miłościw. Żebrzę […]

Uwaga poranna

Dobry dzień! dobry dzień! Jezu, Maryja, Józef. Gdy ze snu powstaję. Wam serdecznie życia sprawy wiecznością oddaję, Dobry dzień! dobry […]

Suplika pokutującego

Witaj Jezu, vale świecie, Precz już z serca ziemskie śmiecie! Już pragnę statkować, Grzech cnotą wetować. Boże w Trójcy nasz […]

Rycerzom uwaga

Dumny z miny bohatyrze, Odkryj umysł, powiedz szczyrze: W humorze Nie tchórze Krzewią się, Gnieżdżą się. Tyś przybrany w pancerz, […]

Pieśń

Miłość moja, miłość serdeczna, Miłość moja, miłość serdeczna, Jezus, Jezus, Maryja, Józef, Jezus, Jezus, Maryja, Józef. Nadzieja moja beśpieczna, Nadzieja […]

Uwaga nędzy ludzkiej

Człek póki żyje na świecie, prawdziwy Bied jest i nędzy wszelkiej wizerunek. Głos, gdy się rodzi, wypuszcza płaczliwy, Jakby swój […]

Do czytelnika

Panuj świecie! nim straszna grobów pani Aktem tragicznym twoje serce zrani. Nietrudno, wierszów prawda dowieść może, Kserksesów perskich śmierć zmogła […]

Page 1 of 212