Polska poezja

Wiersze po polskuHymn do Najświętszej Panny Loretańskiej

Ciebie, Boga Rodzico, chwalemy;

Ciebie, niepokalanie poczętą w loretańskim domku poczętą, wyznawamy;

Ciebie, wiecznego Ojca Córkę, wszystka ziemia w Lorecie weneruje;

Tobie wszyscy aniołowie, Tobie nieba i wszystkie anielskie mocarstwa,

Tobie cherubinowie i serafini bezprzestannym głosem wyśpiewują.

Święta, święta Maryja, Matko Boża i Panna, pełne są niebiosa i ziemia chwały majestatu Twego.

Ciebie chwalebny chór apostołów, ciebie proroków, męczenników uwielbione wojsko, Ciebie po wszystkim świecie wojujący ogłasza Kościół święty.

Matko Boga, Syna wcielonego, w Lorecie,

Tyś dla zbawienia człowieka wygnanego, w loretańskim domku poczęła Syna Bożego.

Tyś sobie obrała mieszkanie w Lorecie, gdzie nad wszystkie miejsca cudami jaśniejesz.

Twój dom ojczysty z Nazaretu do Dalmacyi, potym Loretu, anielskimi rękoma przeniesiony.

Twój Loret zamkiem grzeszników, opoką niedobytą od gniewu Bożego.

Tam stolica łask Twoich za Rzymem, tak skarbnica odpustów i morze miłosierdzia.

Tam się gromadzą tysiące ubogich, tam peregrynują książęce i sanatorskie stany.

Tam raj wygnańcom ziemskim, tam niebo żyjącym, swoboda utrapionym.

Tam wszelkie choroby i biedy, szczęśliwie swój koniec odbierają.

Nie masz nad Loret miejsca cudowniejszego, nie masz wspanialszego i łaskawszego.

Ty, Pani święta, loretańska Panno, bezprzestannie błagasz Boga zagniewanego.

Przez cię zwalczone piekielne mocy, otworzone jest wiernym Królestwo niebieskie.

Ty z Synem Twoim siedzisz przy prawicy Ojca przedwiecznego.

Brońże lud Twój, Pani loretańska, i błogosław dziedzicznym poddanym Twoim.

A rządź nami i podźwignij nas, najmocniejsza Pani.

Zmiłuj się, litościwa Panno, nad nami, zmiłuj się nad nami.

Niech będzie miłosierdzie Twoje z nami, bo w Tobie nadzieję pokładamy.

W Tobie, Matko Boża, ufamy, brońże nas teraz i na wieki.

Boże, któryś błogosławionej Maryi Panny domek przez wcielonego słowa tajemnicę miłosiernie poświęcił i tenżeż na łonie Kościoła Twego przedziwnie ulokował, daj abyśmy odłączeni od przybytków grzesznych, stali się godni mieszkańcy domu świętego Twojego przez Pana naszego.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Wiersz Hymn do Najświętszej Panny Loretańskiej - Józef Baka