Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Najbliżej

Bóg kocha ciebie poprzez list serdeczny co doszedł

Poprzez życzenia na święta

Poprzez rzeczy tak ważne że się o nich nie pamięta

Przez kogoś kto był przy tobie w grypie

Przez tego co po spowiedzi już nie szczypie

Poprzez deszcz co ci w uchu zadzwonił

Poprzez kogoś kto ci się krzywić zabronił

Poprzez psa co nogi ci lizał

Przez serce krzyczące do krzyża

2000


Wiersz Najbliżej - Ksiądz Jan Twardowski