Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Odpływający statek

Spójrz, oto niezmierzone morze,
A na jego piersi odpływający statek pod wszystkimi
żaglami aż po same czubki masztów.
Proporczyk trzepoce na wietrze, gdy okręt mknie, mknie tak
statecznie – a wokół ścigłe fale prą przed siebie,
Otaczając go tanecznym korowodem blasków i pian.

tłumaczenie: Zygmunt Glinka


Wiersz Odpływający statek - Walt Whitman
 »