Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Nie zamykajcie drzwi

Nie zamykajcie przede mną drzwi, wy dumne biblioteki,
Bo oto wam przynoszę to, czego btak pełnym półkom, to, co
najbardziej potrzebne.
Wynurzywszy się z wojny – otom napisał księgę,
Lecz słowa księgi to nic, jej treść jest wszystkim –
Księga sama dla siebie, z innymi niczym nie powiązana,
nie ogarnięta rozumem –
Lecz ty niewysłowiona, lecz ty, drzemiąca mocy,
wstrząśniesz każdą jej kartą.

tłumaczenie: Włodziemierz Lewik


Wiersz Nie zamykajcie drzwi - Walt Whitman