Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz 9 –

Czegóż szukasz, zamyślony tak i milczący?

Czego nie dostaje ci, Kamerado?

Miły synu, czyż sądziłbyś, że miłośći?

Miły synu, posłuchaj – słuchaj, Ameryko, córko lub synu,

Bolesne jest miłować nadmiernie męża albo niewiastę,

A przecie to zadowala, jest wielkie;

Wszelako co innego jeszcze zaprawdę jest wielkie, czyni,

Że wszystko wiąże się w jedność

I w chwale wyniesione ponad doczesność, ogarnia całość

Dłońmi niestrudzonymi.

Tłumaczenie: Stefan Napierski


Wiersz 9 – - Walt Whitman
«