Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz K. K. Baczyński? Modlitwa do Bogarodzicy

Któraś wiodła jak bór pomruków
Ducha ziemi tej skutego w zbroi szereg,
Prowadź nocne drogi jego wnuków
Byśmy milcząc umieli umierać.

Któraś była muzyki deszczem,
A przejrzysta jak świt i płomień,
Daj nam usta jak obłoki niebieskie,
Które czyste? pod toczącym się gromem

Która ziemi się uczyłaś przy Bogu,
W której ziemia jak niebo się stała,
Daj nam z ognia pas i ostrogi,
Ale włóż je na człowiecze ciała.

Któraś serce jak morze rozdarła
W synu ziemi i Synu nieba.
O, naucz matki nasze,
Jak cierpieć trzeba.

Która jesteś jak nad czarnym lasem
Blask? pogody słonecznej kościół
Nagnij pochmurna broń naszą
Gdy zaczniemy walczyć miłością.


Wiersz K. K. Baczyński? Modlitwa do Bogarodzicy - Krzysztof Kamil Baczyński