Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Krzysztof Kamil Baczynski – Ostatni wiersz

Te dni są małym miasteczkiem zdarzeń.
Znam świat na pamięć,
na pamięć znam każdą gwiazdę i ból wieków,
rzeczywistość granitową co dzień.
Nie żyję w mieście i krajach globów,
żyję w ogrodzie
przekwitłych uczuć zwierzęcych i pragnień.

Ja: rozstrzelany po tysiąckroć żołnierz stuleci,
z sercem na bagnet brata nakłutym,
nie czekam. Za wzgórzami czasu nabrzmiewa nowy atak.
Odważnie nie wiem końca i początku świata. Kiedy mnie jak boga – przez
tysiąclecia nie znanego – wyklęto,
znam drogę krzyżowej mądrości – obojętność.

czerwiec 1940


Wiersz Krzysztof Kamil Baczynski – Ostatni wiersz - Krzysztof Kamil Baczyński