Polska poezja

Wiersze po polskuPoetom przyszłości

O poeci przyszłości! Mówcy, śpiewacy, o muzycy przyszłości!
Dzisiejszy dzień nie stanie w mojej obronie i nie odpowie,
po co tu przyszedłem.
Ty, nowa raso, tubylcza i atletyczna, kontynentalna
i potężniejsza niż dawne,
Powstań – bo tobie trzeba stanąć w mojej obronie.

Ja sam piszę tylko słowo lub dwa, które wskazują
na przyszłość,
Idę przez chwilę naprzód, aby zawróić i śpiesznie
pogrążam się w mroku.

Jestem człowiekiem, co krążąc nie zatrzymuje się w marszu,
lecz rzuca ku wam przelotne spojrzenie i znów
odwraca oblicze,
Wam zostawiając troskę o dowody i definicje,
Od was czekając tego, co najważniejsze!

tłumaczenie: Włodziemierz Lewik


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Wiersz Poetom przyszłości - Walt Whitman