Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Historia

Gdzie i kiedy dokładnie poszliśmy pierwszy raz do łóżka?
Pamiętasz? Na Fitzroy Avenue
Czy Cromwell Road, a może Notting Hill?
U ciebie czy u mnie? W Marsylii czy w Aix?
Czy może tamten czwartkowy wieczór
Kiedyśmy się wdrapali przez wykuszowe okno
Na parter Aquinas Hall
A potem do pokoju, gdzie MacNeice napisał „Śnieg”,
Czy tez gdzie się uważa, że napisał „Śnieg”.

(tłum. Piotr Sommer)


Wiersz Historia - Paul Muldoon