Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Erotyk

Przez okno kwadratowe
Widzę wąsate drzewa,
Odkąd wdały się ze mną w rozmowę –
Śpiewam…

Przez kwadratowe okno
Widzę, że jesteś młoda,
A ja noc miałem taką samotną –
Szkoda!


Wiersz Erotyk - Jan Brzechwa