Polska poezja

Wiersze po polskuWestchnienie do Pana Jezusa

Przez cierniową koronę Twoje Jezu Zbawicielu

Panie odpuść grzechy myśli moich.

Przez zawarte oczy Twoje na Krzyżu

Odpuść grzechy widzenia mego.

Przez upoliczkowaną twarz Twoje i usta

Twoje śmiertelnemi bólami zamknione, Jezu mój!

Daruj winy języka mego, a niech odtąd o Tobie

Najczęściej rozmawiam i na chwałę Twoje.

Przez przybite ręce Twoje odpuść winy rąk moich,

A wstrzymaj je od złego dotknienia.

Przez otwarty bok Twój włócznią odpuść winy

Żądz moich, a uczyń mnie sługą podług serca Twego.

Przez przybite nogi Twoje do Krzyża

Odpuść grzechy nóg moich, a prostuj je

Na drogę zbawienną, abym oglądał Cię na wieki

I seraficzną miłością kochał wiecznie.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Wiersz Westchnienie do Pana Jezusa - Józef Baka