Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Dewotka

Dewotce słóżebnica w czymsiś przewiniła
Właśnie natenczas, kiedy pacierze kończyła.
Obróciwszy się przeto z gniewem do dziewczyny,
Mówiąc właśnie te słowa: „… i odpuść nam winy,
Jako my odpuszczamy””, biła bez litości.
Uchowaj, Panie Boże, takiej pobożności!


Wiersz Dewotka - Ignacy Krasicki
 »