Polska poezja

Wiersze po polsku

Złoto warg twoich

Złoto warg twoich we mnie drogę szczęścia mości, A słowa twoje w wieńcu mają sens tak świetny, Że w moich […]