Polska poezja

Wiersze po polsku

Na Boskiej Komedii dedykacja

Im głębiej idziem w życie, coraz większa troska, Coraz większa nas nęka obawa tej chwili, Gdy wreszcie się ostatnia zasłona […]

Nieczystość

Jedno długie spojrzenie, ach! ileż potrafi Rzucone w moją stronę prawie nieostrożnie. Ach! jakąż jest rozkoszą oglądać bezbożnie To wszystko, […]

Mickiewicz zmęczony

Powróciwszy do domu od Sekwany strony, Mickiewicz się rozebrał z splamionej czamary I położył na łóżku. Nie był jeszcze stary, […]

Spotkanie

Dzisiaj nocą samotną, spędzoną bezsennie, Po promieniach księżyca, jakimś dziwnym tchnieniem, Sam nie wiem, jak się nagle ocknąłem w Rawennie […]