Polska poezja

Wiersze po polsku

Statki

Zostawałem na brzegu Ilekroć w morze Wypływały moje nadzieje I nikły na horyzoncie Kładłem się na piasku Patrzyłem w niebo […]

***

Ulepieni z gliny Na podobieństwo Pozostawieni sami sobie Z dekalogiem Ważymy dobro i zło Pieczęcią nad ustami Wciąż zazdrościmy innym […]

Rzeczy główne

Znieczuliła mnie codzienność Pustynia została po oczach Język się skurczył Jak skórka pomarańczy Moje rzeczy główne: Kawałek stołu dla jadła […]

List z nocy

Wyobrażam sobie twoje ciało W bezkresną parną noc Leżąc na zbyt miękkim łóżku W hotelu obcego miasta W tę noc […]