Polska poezja

Wiersze po polsku

Dżelal ed-din Rumi mówi

Przebywasz na świecie, a on jak sen znika; W podróży los tylko masz za przewodnika, Upału ni mrozu nie wstrzyma […]

Wtóry list zakochanej

I czemuż znowu list piszę w udręce? Nie pytaj, miły, jaka w tym przyczyna, Bo cóż ci powiem, nieszczęsna dziewczyna… […]

Tęsknota

Co serce mi ściska I dręczy, i gna, Że z domu chcę pędzić Gdzieś w dale bez dna? Jak groźnie […]

Król Elfów

Czyj galop tak tętni w wichrze i ćmie? To ojciec z swym synem na koniu w cwał rwie, to ojciec […]

Faust – dedykacja

Znowu mnie, chwiejne zjawy, nawiedzacie. Mglisty za młodu pozór wasz widziałem, Dzisiaj czy trwalsze w was ujrzę postacie? Czy serce […]

Powitanie i rozłąka

Już do niej czas! Więc noga w strzemię! Poleciał koń mój lotem strzał. Wieczorny wiatr kołysał ziemię, Zawisła noc na […]

Śpiewak

Przekład J. Weyssenhoffa „Co słyszę tam, u zamku wart, Na moście co rozbrzmiewa? Niech na pokoje wejdzie bard, Przed nami […]

Król Olch

Noc padła na las, las w mroku spał, Ktoś nocą lasem na koniu gnał. Tętniło echo wśród olch i brzóz, […]

Bliskość ukochanego

Gdy słońca blask nad morza lśni głębiną, Myślę o tobie, miły. Wzywałam cię, gdy księżyc niebem płynął I zdroje się […]

Do oddalonej

A więc naprawdę już odeszłaś? Zniknęłaś, piękna, z moich dni? Twe każde słowo we mnie mieszka, Wciąż jeszcze w uszach […]

Król Olszyn

Kto jedzie tak późno wśród nocnej zamieci? To ojciec z dziecięciem jak gdyby wiatr leci. Chłopczynę na ręku piastując najczulej, […]

List do Państwa SCHÖNKOPF

DO PAŃSTWA SCHÖNKOPF 3 października [1768] Pański sługa, Czcigodny Panie! Jak się czuje Madame, dobry wieczór Mamsell, dobry wieczór Piotrusiu! […]

Rybak

Woda się burzy, woda się wzdyma, A nad nią rybak schylony Spokojnie wędkę śledzi oczyma, W które ją niesie pęd […]

Strona 1 z 212