Polska poezja

Wiersze po polsku

Recuerdo

Byliśmy tacy zmęczeni i tak nas bawiło ogromnie, Że spędzamy noc na tym kursującym wahadłowo promie; Nie było tam nic […]