Polska poezja

Wiersze po polsku

Samotnik

Jako się obracają do słońca rośliny, Jako się fala morska do księżyca wspina, Tak myśl moja, mej duszy fala i […]

Bruno (fragm.)

(fragment) (Bruno) – Kamilo moja!… dziewico rozkoszy!… Kocham!… a nie œmiem, że kocham powiedzieć! Gdybyœ ty mogła sama przez się […]

Komu Ty, Panie

Komu Ty, Panie, nie pobłogosławisz, Kogo Ty, Panie, bez wsparcia zostawisz, Choćby mógł więcej od zwyczajnych ludzi, Próżno się trudzi. […]

Sposób na pieśń auzońską

Chcesz, żeby arfa wychowana w śniegach, Zabrzmiała pieśnią rodzącą się w gajach Róż i pomarańcz, w błogich Arna krajach, Lub […]