Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Dobrze to było niegdyś, gdy prababki nasze

Dobrze to było niegdyś, gdy prababki nasze
Wiedziały, kiedy bydło szło z obór na paszę.
Inszy wiek, insze prawo; za wdziękiem i modą
Damy zwyczaj płci pięknej przyzwoitszy wiodą:
Mogą dumać o trzodzie, lecz co Filis pędzi,
A wsparte na wygodnej kanapy krawędzi,
Rozmyślać o pasterzach, o rolach, zagonach,
Lecz pasterzach, oraczach – Dafnisach, Damonach.


Wiersz Dobrze to było niegdyś, gdy prababki nasze - Ignacy Krasicki