Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Gong

Časovi mog života – zrnje brojanica
U šupljem sumraku od ukrštenih sjena –
Mogu li ikad da utažim žeđ
Za svjetlošću koju napuštate

Strašilo za ptice, strašilo za vrijeme
Samo spušta i diže obrve
Ako progutamo sve časovnike
Hoćemo li postati besmrtni

Draguljari, možete li da napravite
Živo ljudsko srce
Koje viče u pomoć


Wiersz Gong - Parun Vesna