Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Zahvalnost

Da sam umrla u djetinjstvu
ne bih znala kuda vode
bijele stramputice
oko srca rasprostrte.
Da sam umrla
na tvojim rascvalim granama
o ružo ljubavi
ružo putenosti
ne bih znala
kako prostor ohrabruje,
kako je beskrajno
privržena Samoa


Wiersz Zahvalnost - Parun Vesna