Polska poezja

Wiersze po polskuBohater

1

Czy już nie wróci czas siły-zupełnej
Ani ma jeszcze zasłynąć
Wiek, gdy po R u n o ważono się płynąć
Ze złotej uwite wełny?…

2

Lec na kolchidzkiej tkaniny kobierce
Nikt-że już więcej nie pragnie?
Lub, bohaterów czulsi spadkobiercę,
Woląż się ująć za j agnię?…

3

Smoka czy wielki łeb dziś wyzwie kogo,
Rykiem otrębując turniej;
Lub jest-że, kto by rad go potrzeć nogą
I wynieść się nadeń górniej?…

4

Czy ramion marmur-czy muszkułów granie

I cało-strojność budowy

Nie ma już więcej nic za powołanie

Nad strawność dobrą? byt zdrowy?

5

Bohaterowie wszak od wieków w wieki
Kraj zdobywają zaklęty-

I od Achilla mniej bywa kaleki,
Kto nie wyzuł z ostróg pięty!…

6

Miatażby słodycz chrześcijańska, nowa,
Zawistnym być Męstwa druhem? –
Gdy ona raczej, jako białogłowa
Wierna – współ-zwycięża duchem!

7

Miałażby włosów srebrność księżycowa
Wyzwalać z Dziejów-zaciągu?
Lecz starość, w czas swój, bywa więcej zdrowa
Od bark greckiego posągu:

8

Mojżesz – wiek blisko przeżywszy, powstawa
Wyswobodzicielem ludu –
Heroizm czysty wcześnie nie dostawa,
I nie dostawa-bez cudu!

9

Owszem – śmierć sama i jej piekieł-krater
Cóż są?…-rzecz wielka lub licha:
W miarę do tego, jak? jaki bohater?
Dopełnił swego kielicha –

10

Niechże więc Kolchów wiek sobie nie wraca,
Współczesność w równej mam cenie:
Heroizm będzie trwał, dopóki praca;
Praca? – dopóki stworzenie!…


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Wiersz Bohater - Cyprian Kamil Norwid