Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Dwie linie

Dali przestrzeń i czas dali

Czas – jak czas

Czasami jest, to znów go nie ma

Przestrzeń ponoć się zakrzywia

Raz po raz –

Tak przyjaciel mój rzekł kiedyś

Dziś go nie ma

W tej przestrzeni

Zakrzywionej czy też nie

Są dwie linie

Linia serca

Linia mienia

I daj Boże, żeby biegły równolegle

Ale bywa – któraś zboczy i się przetną

Po przecięciu pozostaje tylko punkt

Ludzie mówią, że ten punkt

To punkt widzenia


Wiersz Dwie linie - Andrzej Poniedzielski