Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Modlitwa w tłoku

O Boże, daj mi ciemność,
ciemność i ciszę,
i taką moc tajemną,
żeby nie słyszeć.
I sławę bezimienną,
i droge bezpowrotną…
O Boże, daj mi ciemnośc
i samotność.


Wiersz Modlitwa w tłoku - Kazimiera Iłłakiewiczówna