Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Boże mój

Boże mój zmiłuj się nade mną

Czemu stworzyłeś mnie na niepodobieństwo

Twardych kamieni

Pełna jestem twoich tajemnic

Wodę zamieniam w wino pragnienia

Wino – zamieniam w płomień krwi

Boże mojego bólu

Atłasowym oddechem wymość

Puste gniazdo mojego serca

Lekko – żeby nie pognieść skrzydeł

Tchnij we mnie ptaka

O głosie srebrnym z tkliwości


Wiersz Boże mój - Halina Poświatowska