Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Piosenka

Jakakolwiek jest boleść, będzie więcej boleści.

Noc jest czarna, ale bedzie czarniejsza.

Dobrze takim co żyli ale w porę odeszli.

Ty więc nie bierz spraw ludzkich do serca.

Los był prosty, ale będzie krzywy.

Czysta woda zostanie zatruta.

Kto jest mądry będzie nieszczęśliwy,

A głupiemu szczęście jak pokuta.

Gwiazda wzejdzie i zaraz przeminie.

Na czekaniu puste lata zbiegną.

Co upadło, zetleje w ruinie.

I goryczą będzie ziemskie piękno.


Wiersz Piosenka - Czesław Miłosz